การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
 • 24 September 2019
 • 1,283
 • 0
การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) ประมวลรัษฎากร รายละเอียดเพิ่มเติม กฎหมายศุลกากร รายละเอียด...
อ่านต่อ
เปรียบเทียบรายรับตามแบบ ภ.พ.30 กับรายได้ตาม แบบ ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.50
 • 24 September 2019
 • 6,954
 • 0
    บริษัท ..................................จำกัด   เปรียบเทียบรายรับตามแบบ ภ.พ.30&nbs...
อ่านต่อ
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • 23 September 2019
 • 838
 • 0
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเว็บไซต์  http://vsreg.rd.go.th/jsp/MainFVATFSBT.jsp เมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว...
อ่านต่อ
เอกสารประกอบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 23 September 2019
 • 1,024
 • 0
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่  1. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน  2....
อ่านต่อ