เอกสารประกอบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • 23 September 2019
  • 1,053
  • 0
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่  1. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน  2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  3. หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ·  
อ่านต่อ